St Barbara vel gjennomført

Lørdag 30 nov ble igjen St Barbara feiret av Christianssand Artillerie Compagnie for 26 året på rad. Også i år ble det feiret på Kjevik i messe 2.

Vår høye beskytter Oberst Harald Minde, og vår sjef for marketenteriet, Bente Meland, ble begge tildelt vår høyeste utmerkelse, nemlig Den Gyldne hest montert på treplate (som Intendant Ole Morten Meland hadde montert).Janne Magelsen og Laurits Nielsen ble tildelt CAC sin minnemynt.

Laurits Nielsen ble slått til Storridder og Heidi Elisabeth Minde ble slått til Ridder av Den Gyldne hest.

Takk til alle fremmøtte, og til festkomiteen og Collegiet som gjorde feiringen til fin opplevelse.

ved bordet

Janne Magelsen leser opp legenden om St Barbara
Presentasjon av Riddere (Arnstein Tranøy)
Tre glade gutter