Solsnudagen markert

Da ble årets siste oppdrag gjennomført ved Søndre batteri på Odderøya (ved kafeen)

salutt med munningsflammeFoto: Terje Lindstrøm

Nesten 200 stk møtte opp og markerte at sola snudde i natt kl 04.49, (eller var det jorda som dreide ?) og alle barna fikk solboller. Fanfare og salutt hørte med, og koret sang etterpå.

Takk til Ole Morten, Bente, Tom Kristian og Maren, Toril og Jørn for at dere stilte opp.

solsnudag 1 solsnudag 2