Slaget i Dynekilen 300 år etter

8 juli 1716 gikk Tordenskiold inni Dynekilen og tok den svenske flåten.

8 juli 2016 gjenskaptes slaget i Dynekilen, samt at selve angrepet ble gjenskapt i mindre skala på Isegran lørdag 9 juli. CAC deltok med en mindre styrke, og var infanterister og forsvarte Tordenskiold mot svenskene. En hyggelig og historisk opplevelse.

Takk til de fra CAC som deltok.

Fredrikstad slaget i D 1 Fredrikstad slaget i D 2 Fredrikstad slaget i D 3