Salutt ifm gave til Byen

Onsdag 29 mai salutterte Compagniet ifm avduking av gave til byen fra SR Bank. SR Bank ga en fin stor kikkert til byen som står på toppen av Odderøya. CAC salutterte med 3 skudd (Dansk/Norsk løsen) ifm avdukingen.

Takk til Ole Morten, Stein, Jan og Tom, Samt Lars P. Østeby som bidro til en vellykket salutt.