Salutt i bryllup ved Christiansholm Festning Lørdag 1. september 2012

Lørdag 1. september 2012 fikk CAC i oppdrag å saluttere i bryllupet til Martine & Mathias, som ble avholdt ved Christiansholm Festning, vår egen hjemmefestning. Vi benyttet vår stasjonære 6 punds kanon til oppdraget. Vi gratulerer Brudeparet med ekteskapsinngåelsen!

Vi har etter tillatelse fra fotograf & Brudepar fått anledning til å publisere bildene.

Fotograf: Depui (Anders Martinsen) – www.depui.no

Et strålende vakkert Brudepar bivåner forberedelsene til salutt!

Fotograf: Depui (Anders Martinsen) – www.depui.no

Kanonmannskapene oppstilt, salutt avfyrt – og et kanontreff av et bilde som viser skuddet som går!

Fotograf: Depui (Anders Martinsen) – www.depui.no

Compagniechæf Jørn Kildedal, Nestleder i foreningen, Ragnar Olsen, og NK Compagnie Jan Auby Hagen.

Fotograf: Depui (Anders Martinsen) – www.depui.no

Trond Borden og André Nordstokke stod Æresvakt for Brudeparet ved utgang Festningen.

Fotograf: Depui (Anders Martinsen) – www.depui.no

Et kjempeflott takkekort som takk for vel utført innsats med salutt!

Takk til Trond Borden, Ragnar Olsen, Jan Auby Hagen, Jørn Kildedal og André Nordstokke som bidro til å gjøre dagen til en flott opplevelse for Brudeparet!