Salutt for Medisinskteknologisk forening

Onsdag 24 april kl 19.45 salutterte Christanssand Artillerie Compagnie for Medisinskteknologisk forening på Christiansholm festning. Takk til Janni, Else, Toril, Marit, Stein, Daniel, Frode, Tom Kristian og Jørn som deltok for å ønske velkommen, dele ut velkomstdrikke og saluttere for foreningen hvor det deltok hele 260 gjester.

Noen av de som sørget for mottakelse, velkomst og salutt