Salutt for 100 åring som er Krigsseiler

Lørdag 8 okt salutterte Compagniet ved Søgne gamle prestegård for krigsseiler Karl Aksel Andresen som fylte 100 år. Takk til Ole Morten, Tom Kristian, Daniel og Jan som stilte opp på kort varsel til dette ærefulle oppdraget. For de som ikke har sett filmen «Krigsseileren», kan den anbefales. Se: https://www.youtube.com/watch?v=IjqwsHJv1ks

100 åringen flankert av saluttmannskapet.