Salutt Dansk-Norsk Løsen, HM Margretes fødselsdag

I den vante tradisjon ved danske Hennes Majestet Dronning Margretes fødselsdag, skyter Christianssand Artillerie Compagnie salutten «Dansk-Norske Løsen» (3 skudd) på vegne av HKH Kronprindsregent Frederiks Laug af 1788. I år var heller ikke noe unntak. Det var totalt 35 publikummere på Lazareth Høiden på Odderøya og bivånet det hele.

Mannskap er klare for saluttering; «Dansk-Norsk Løsen»

Klargjøring av kanoner er viktig, etterlatenskaper må bort.

Compagniechæfen står klar, mannskapene er på plass ved kanonene.

Nå er det like før!

Salutteringen er i gang!

Takk til Jan Auby Hagen, Ragnar Olsen, Povl von Oldenborg og Jørn Kildedal som bidro til å holde hevd i tradisjonen!