Selv om mye av feiringen rundt 8 og 17 mai i år blir avlyst, skal selvfølgelig Cac saluttere. 8 mai kl 12,00 og 17 mai kl 13,00 (søndag).

Det legges opp til direkte streaming av saluttene, slik at alle kan følge med direkte.

Related Posts