Salutt 8 mai gikk etter boka

Onsdag 8 mai salutterte CAC med 21 skudd fra Lasaretthøyden Odderøya. Compagniet har overtatt salutten etter at Forsvaret la ned Odderøya saluttbatteri. Det første og siste skuddet gikk fra våre 3 punds saluttkanoner (kopier), mens resten ble avfyrt fra vårt eget saluttbatteri. 21 skudd ble avfyrt iht reglementet.

Samme dag blir det salutt i Mandal ca kl 17.10 hvor krigsseilermonumentet skal avdukes. Takk til saluttmannskapet og hjelpere.

Veteraner oppstilt før salutten
salutten i gang