Rakfisklagets årsmøte med saluttåpning

CAC var igjen med å åpne Årsmøte i Byglandsfjord Rakfisketarlag for danna karar.

Frode, Thor Egil, Tom Kristian og Jørn stilte opp med kanon, sanger og Kahoot quis.

En vellykket kveld med god rakfisk, tilbehør og multekrem til dessert.

Related Posts