Skip to main content

St Barbara vel gjennomført

St Barbara vel gjennomført

Lørdag 30 nov ble igjen St Barbara feiret av Christianssand Artillerie Compagnie for 26 året på rad. Også i år ble det feiret på Kjevik i messe 2. Vår høye beskytter Oberst Harald Minde, og vår sjef for marketenteriet, Bente Meland, ble begge tildelt vår høyeste utmerkelse, nemlig Den Gyldne hest montert på treplate (som […]

Overtok som CAC sin Høye beskytter

Overtok som CAC sin Høye beskytter

Oberst Harald Minde sluttet som sjef på Kjevik Flystasjon i oktober, og ny sjef Oberst Paul Håvard Sørensen har nå tatt over. CAC har som mål at den til enhver tid øverste sjef i vår teig skal være vår høye beskytter. Vi fikk derfor til et møte med ny sjef onsdag 20 nov, og han […]

St Barbara feiringen planlegges

St Barbara feiringen planlegges

Collegiet og festkomiteen er godt i gang med planleggingen av årets St Barbara feiring. Datoen blir i år lørdag 30 nov, og klokkeslettet settes til kl 18.00 (en halv time tidligere enn før). Stedet er messe 2 på Kjevik som i fjor (inne i leiren). Påmelding er sendt ut, men her ligger linken du kan […]

CAC salutterte for Luftforsvarets 75 års

CAC salutterte for Luftforsvarets 75 års jubileum

Onsdag 11 sept salutterte Compagniet for Luftforsvarets 75 års jubileum ifm messemiddag på Kjevik. CAC takket Kjevik for all støtte opp gjennom årene, bl.a ifm St Barbara feiringene og våre sikkerhetskurs. Takk til Jan, Frode, Daniel og Trond som deltok som saluttmannskap.