Skip to main content

Overtok som CAC sin Høye beskytter

Overtok som CAC sin Høye beskytter

Oberst Harald Minde sluttet som sjef på Kjevik Flystasjon i oktober, og ny sjef Oberst Paul Håvard Sørensen har nå tatt over. CAC har som mål at den til enhver tid øverste sjef i vår teig skal være vår høye beskytter. Vi fikk derfor til et møte med ny sjef onsdag 20 nov, og han […]

St Barbara feiringen planlegges

St Barbara feiringen planlegges

Collegiet og festkomiteen er godt i gang med planleggingen av årets St Barbara feiring. Datoen blir i år lørdag 30 nov, og klokkeslettet settes til kl 18.00 (en halv time tidligere enn før). Stedet er messe 2 på Kjevik som i fjor (inne i leiren). Påmelding er sendt ut, men her ligger linken du kan […]

CAC salutterte for Luftforsvarets 75 års

CAC salutterte for Luftforsvarets 75 års jubileum

Onsdag 11 sept salutterte Compagniet for Luftforsvarets 75 års jubileum ifm messemiddag på Kjevik. CAC takket Kjevik for all støtte opp gjennom årene, bl.a ifm St Barbara feiringene og våre sikkerhetskurs. Takk til Jan, Frode, Daniel og Trond som deltok som saluttmannskap.

CAC åpnet Næringsforeningens store hagef

CAC åpnet Næringsforeningens store hagefest

Tirsdag 20 august åpnet CAC Næringsforeningens store hagefest med salutt. Ordfører Harald Furre tente lunta og åpnet festen. Takk til Jan, Frode, Ole Morten og Jørn for salutt, samt Rine og Toril for hjelp til servering av velkomstdrikke i sine finkjoler.

CAC på museets familiedag

CAC på museets familiedag

Søndag 18 august fra 12-16 var det familiedag på Vest-Agder museet, fylkesmuseet på Vige. 7 voksne og 4 barn deltok fra CAC, og det ble solgt sveler og markedsført hva CAC sitt formål er.