CAC takket av sjef Kjevik

Tirsdag 27 feb kl 11.00 var styreleder CAC invitert til avslutningslunsj for sjef LSK Kjevik, Oberst Paul-Harald Sørensen. Compagniet takket for all støtte gjennom de nesten 5 årene han har fungert som sjef. Bruk av lokaler til sikkerhetskurs, St Barbara feiring, lån av skytebane, forlegning og forpleining ifm arrangement var noe av det Jørn takket for. Compagniet ga Obersten vår minnemynt som takk for støtten.

F-35 fly til bruk for å måle lengden på Hummer