Orlogsstua åpnet

Tirsdag 6 okt kl 18.00 ble Orlogsstua til Orlogsforeningen åpnet. Det nye lokalet er i 2 etg i Vest-Agder museet sitt nye bygg i Nodeviga, og det var gjort en formidabel innsats for å få det i stand. Bygget ble offisielt åpnet under Tall Ship 25 juli, hvor CAC selvf salutterte 🙂

Compagnisejef Jørn Kildedal deltok for Compagniet, og det ble overrakt en messinghylse 40 mm med Compagniets logo på.

åpning 1 7 okt

åpning 2 7 okt åpning 3 7 okt