Nye veier, foredrag i KMS

Torsdag 16 sept var det igjen klart for foredrag i Offisersmessa på Gimlemoen. Dette etter en lang periode uten foredrag pga corona pandemien. Christianssand Artillerie Compagnie hadde fått Nils Bernt Rinde, godt kjent fra HV og Landskytterstevnet med sin AG 3, til å holde et foredrag om Nye veier, med spesiell vekt på strekningen Krs-Mandal ,og hvordan man planlegger sett ut i fra forsvar og sikkerhetshensyn. Nils Bernt holdt et meget interessant og innholdsrikt foredrag med plansjer, tegninger og film som viste hvordan den nye veien blir. Når veien åpner, kan man kjøre fra Krs til Mandal på kun 20 min. Film som viser strekningen slik den blir, kan sees på facebook: https://www.facebook.com/NyeVeierE39Kristiansandaalgaard