Metallenes makt

Torsdag 19 januar kl 19.00 holdt Andreas Svanlund fra Seabed solutions et interessant foredrag om «Metallenes makt». Hvor vil makten ligge i fremtiden ? Jo hos de som har ressurser og klarer å raffinere metaller som ligger undersjøisk. Her har Norge en stor mulighet, da våre økonomiske grenser på havet gjemmer mange av de metallene som det vil bli etterspørsel av i fremtiden. Se bl.a : https://www.seabed-solutions.com/machines-for-deep-sea-mining/

Allerede fra tidlig menneskealder ble varme viktig for utviklingen. De som hadde flammen i sin makt regjerte.
Andreas Svanlund foreleser
Norge har rikt med mineraler på havbunnen.
I dag er det China som kontrollerer mye av utvinningen. Hvordan blir dette i fremtiden ?
Kristiansandfirmaet er en av de første i verden til å kunne utvinne mineraler på havbunnen med sine maskiner og utstyr.