Liten dugnad og gjennomgang av Internkontrollhåndbok

Tirsdag 30 aug kl 17.00 møttes Ole Morten, Stein og Jørn til en liten dugnad før møte om gjennomgang av CAC sin Internkontrollhåndbok. Vinduer, lister mv ble malt hvitt med strøk nr 2. Ny kledning på den ene siden mot sjøen langs hjørnet ble skiftet og malt, takrenne på den siden ble flyttet og innvendige bord i tilhengeren ble festet for å sette på fester til utstyr mv til kanoner mv. Etter den lille dugnaden ble CAC sin Internkontrollhåndbok gjennomgått og justert.

2 strøk
Skifter sidebord og snudd nedløpsrør
Satt opp doble bord til fester for oppheng