Mandag 15 feb ble lageret vi hadde på Christiansholm festning flyttet, etter ryddingen ved forrige dugnad. Alt ble kjørt opp til Lasaretthøyden og lagt på lageret i kjelleren der. Kjøleskapet ble plassert på kontoret.

Takk til Sigrid, Ragnar, Stein, Thor Egil, Christian og Jørn for god innsats.

Flytting lager 15 feb 1

Kjøleskapet på plass

Flytting lager 15 feb 2

Kaffepause etter endt dugnad

Flytting lager 15 feb 3

Til slutt ble CAC skiltet tatt ned