Instruktører fra CAC holdt sikkerhetskurs

Lørdag 29 sept holdt Norsk Artillerilaug sikkerhetskurs for sine medlemmer.
Det møtte hele 32 deltagere fra Trøndelag i Nord til Ålesund og Moi i vest.
Det var Ole Morten Meland og Jørn Kildedal fra CAC som var ansvarlig for kurset, og de fikk hjelp
av Kjetil Johansen, Lars T larsen og Vegar Johansen til den praktiske delen.
Ole Morten var den første styrelederen i NoA, og Jørn tok over som styreleder i fjor.
Det er nå ca 60 medlemmer i NoA, og vi jobber for en felles forståelse og regler for sikkerhet
ved bruk av svartkruttvåpen og munnladerkanoner, og spesielt ovenfor regulerende myndigheter (DSB, Politi mfl).

Det blir nytt kurs lørdag 6 april 2018.