Holdt sikkerhetskurs for Dalane svartkrutt

Lørdag 19 feb gjennomførte Ole Morten Meland, Bente Meland, Stein Anton Juul og Jørn Kildedal, sikkerhetskurs i svartkrutt med kanon og muskett for Dalane svartkrutt utenfor Eigersund. Dette ble gjennomført på oppdrag av NoA, Norsk Artillerilaug, hvor Ole Morten er styreleder og Jørn sekretær. Det deltok 18 stk på kurset, og medlemmene var meget fornøyd etter kurset. Som den ene eleven sa: «Dette e det beste man kan gjera uten kle på». Kurset gikk etter såkalt «NoA standard» hvor teori og praksis er vel utprøvd på flere kurs, og som Politidirektoratet ser på som kompetansegivende iht våpenloven.

Kanondrilll
Kanondrill
Salutt avfyrt
Laging av karduser
Muskett
Kursleder Ole Morten
Kursdeltagere samlet
Compagniets tilhenger