Har du lyst å delta ved Santa Barbara-feiringen på Rena i år?

CAC får hvert år invitasjon til St Barbara-feiringen på Rena.
I fjor var det Jan Auby Hagen og undertegnede som deltok på feiringen, og dette er en fin måte å representere Compagniet på, samtidig som Artilleri-inspektøren med flere ser at vi viderefører tradisjonene på Sørlandet. De som reiser betaler selv for reisen, så dekker Compagniet kuvert og overnatting.
Vi kan stille med 2 personer, og disse får da en personlig invitasjon når vi har meldt inn navnene.
Er det noen som i år kan tenke seg å delta på dette?
Greit å bytte på oppgaven sånn at vi sikrer at noen kan reise – slik at vi opprettholder deltakelsen.