CAC har gjennomført årsmøte for 2016.

Vi ønsker Janni velkommen som ny styreleder.

Referat legges ut når protokollen er underskrevet.

overleverer nøkler til ny styreleder

Overleverer nøkler til ny styreleder