GIHV og Heimevernet sin fremtid

Torsdag 14 april var GIHV, Generalmajor Tor Rune Raabye på besøk på Offisersmessen på Gimlemoen. Han holdt foredrag om HV sin fremtid sett opp mot FMR og langtidsmeldingen. Et meget interessant foredrag og et kjempebra fremmøte.

GIHV 1
GIHV foredrar om HV sin fremtid
GIHV 2
Fullsatt sal

Related Posts