Fra NORDEFCO til NATO

Torsdag 25 mai var CAC teknisk ansvarlig for foredrag i Offisersmessa i regi av KMS, Kristiansand Militære Samfunn. Rune Meier var kontaktet og stilte opp som foredragsholder. Han har bl.a hatt verv i styret til Foreningen Norden og har hatt stor interesse av det nordiske forsvarssamarbeidet. Det var et interessant og engasjerende foredrag. Takk til de som deltok og til CAC medlemmer som bidro til organiseringen.

Rune Meier foredrar