Forsvarets Militærfaglige Råd

Torsdag 12 nov var det tid for å diskutere FMR i Offisersmessen Gimlemoen og Stortingsrepresentantene og medlemmer av Utenriks og Forsvarskomiteen Svein Roald Hansen (AP) og Christian Tybring-Gjedde (FRP) deltok i debatten og forklarte hvordan komiteen jobbet og svarte på spørsmål mv. En meget interessant kveld som vi håper påvirket representantene.

Møte 12 nov 15 1 Møte 12 nov 15 2