Lørdag 23 juni kl 13.00 salutterer CAC for General Oscar Wergeland ved plenen utenfor Oscar Wergelands hus på Gimlemoen. Dette er en tradisjon vi nå har holdt i flere år.