Compagniet på årets Tordenskioldsdager i Frederikshavn

Fra torsdag 14 til søndag 17 juli var 8 voksne og 2 barn fra CAC med på årets Tordenskioldsdager. I år var det 25 års jubileum for TS dagene, og det var pusset opp kanoner på Nordre skanse for å gjennomføre «slaget». Takk til Bente, Ole Morten, Janni, Stein, Marte, Daniel (med sine to barn), Frode og Tom Kristian som representerte Christianssand Artillerie Compagnie.

Se litt om TS dagene i den lokale avisen:

https://nordjyske.dk/nyheder/frederikshavn/krudt-kanoner-og-flotte-kostumer-har-indtaget-frederikshavn/3312520?fbclid=IwAR0lJJcW9sBMhjvJ5hFXoNZFtQuEqq5544lFZgGutH0vQmD6Lr6kWy6T4lc

Foran en av de store kanonene på Nordre skanse
Sildebord i gågaten Frederikshavn
Salutt ved Nordre skanse
Pause ved krudttårnet