Tirsdag 4 feb var Compagniet med på å åpne Grunnlovsjubileet i Vest-Agder.
Takk til Ole-Johan, Kristin, Jan, Kristen, Toril og Jørn som deltok.