CAC Salutterer for Ingrid Alexandra

Christianssand Artillerie Compagnie har en avtale med Krs kommune om å saluttere 4 ganger pr år (21 feb, 8 mai, 17 mai og 4 juli). Vi søkte kommunen om støtte til salutt 21 januar ifm Prinsesse Ingrid Alexandra sin myndighetsdag, men kommunen hadde ikke budsjett til dette. Compagniets styre og saluttkommandør bestemte derfor at vi skal utføre dette for «egen regning», og det var ingen problem å få frivillige til å delta. Salutten gjennomføres på Lasaretthøyden Odderøya fredag 21 januar kl 12.00.