CAC har igjen deltatt med medlemmer og uniformer i filmprosjektet om slaveskipet Fredensborg

Klar til filming

Marsjering