CAC holdt sikkerhetskurs på Varhaug

Lørdag 13 mai var CAC forespurt om å holde sikkerhetskurs svartkrutt iht NoA standard for Sør- Vestlandske Saluttkompani på Varhaug. Ole Morten, Stein, Daniel og Tom Kristian var instruktører, og deltakerne var meget godt fornøyd. Takk til dere fire som stilte opp og sørger for sikkerhet for vår hobby.

Teori gjennomføres
Praksis ute