CAC til Gamlebyen Fredrikstad

Fredag 26 mai reiser Compagniet til Gamlebyen i Fredrikstad for å delta i arrangementet til Kong Fredrik den 4`des Tambourafdeling, «Kongen Kommer».

Den store mottakelsen av Kong Frederik den 4 skjer lørdag 27 mai fra kl 13.00 og utover.

Før dette er det leirliv, oppstilling mv. På ettermiddag/kveld blir det et slag om Ravinene med kanoner, musketter mv. og det hele avsluttes med fest for deltakere og gjester.

Se:

http://www.tambour.no/index.php/kongen-kommer