CAC Foreningen

Foreningen Christianssand Artillerie Compagnie ble stiftet i 1993. Stiftelsesdatoen, 4. Desember, ble valgt ut da dette er festdagen til artilleristenes Skytshelgen, St. Barbara. Blant artillerister og våpenfrender fra Distriktskommando Sør- og Vestlandet (lokalisert i gamle, ærverdige «Kasernen» på Tangen i Kristiansand, nedlagt 17. desember 2002), Forsyningssenteret Sør- og Vestlandet og Sørlandet Støtteregiment, var det mye engasjement for å etablere det eneste kompaniet på Sørlandet, som aldri vil bli nedlagt av andre enn seg selv.

Stiftelsen av foreningen ble gjort med bakgrunn i å ivareta forsvarsviljen og forsvarshistorien i Kristiansand by. Compagniet er bygd opp som en avdeling av artillerister fra «Den Store Nordiske Krig» som har sitt utspring i perioden 1700-1721.

Som hjelpemiddel for å anskaffe tidsriktige uniformer og tilbehør, har Compagniet tatt utgangspunkt i Uniformsreglementet fra 1710-20. Uniformene brukes til såvel hverdags- og feltaktiviteter, som til festlige og sosiale arrangementer.

Christianssand Artillerie Compagnie består av et Styre, et Artillerie Compagnie og et Marketenteri.

I undermenyen til «CAC Foreningen» kan du lese om Compagniet og om våre tilholdssted.