CAC feiret Tordenskiold

Lørdag 3 okt var vi 15 stk fra CAC som deltok på feiringen av Tordenskiolds fødselsdag.

Som sedvanlig ble den danske og norske flagget bært inn, og det ble skålt for H.M. Dr Margrethe II og H.M. Kong Harald IV.

Maten var upåklagelig og underholdningen særdeles god og humoristisk. en feiring helt i Tordenakiolds ånd. Compagniet gav også en gave til TS soldater Fladstrand, nemlig et bilde av en annen sjøhelt, Iver Huitfeldt. Dette ble godt mottatt, og han vil vi få høre mer om senere i år.

Se: https://www.youtube.com/watch?t=5&v=fScRYMGpi-4

feiringen 3 okt