CAC deltok på TS dagene

Helgen 31 aug til 2 sept, deltok CAC med 22 medlemmer på årets Tordenskioldsdager i Frederikshavn.
Et meget bra opplegg og et nytt og humoristisk skuespill om Tordenskiold gjorde helgen til en god opplevelse.

Se: https://lokalavisenfrederikshavn.dk/nyheder/tordenskiold-naar-han-er-bedst/4a050d62-e635-48cc-85eb-09f930066d79