CAC deltar på historisk leir

7-9 juni arrangerer ABM (Arendal Borgelige Miltaire) historisk leir på Hove utenfor Arendal. Her blir det Historisk leir med åpning og innmarsj, foredrag om poteten, artillerihistorisk feltløp og fugleskyting med muskett.

CAC deltar med 10 medlemmer og rigger telt med diverse håndtverksprodukter mv. Lørdag kveld er det felles forbrødring med mat og drikke og hyggelige historier.

Hove leir sett fra oven