Artilleriets salutt-kurs Kongsvinger

Flere offiserer og soldater ved Christianssand Artillerie Compagnie er også aktive kanonmannskaper i regi av Odderøya Saluttbatteri. Batteriet er administrativt underlagt Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt 08, og beordres i offisiell tjeneste ved saluttering fra landets 14 saluttbatterier fra Vardøhus Festning i nord til Odderøya Fort i sør.

For å unngå det Oberst Rune Hoksrød i Artilleriet betegner som «slurvete saluttering», ble det etter Prins Sverre Magnus` fødsel i 2005 med påfølgende saluttering, bestemt at det skulle arrangeres kurs i korrekt kanon-saluttering.

Kurset ble i 2006 og 2007 gjennomført som et privat initiativ fra Artilleriets Offisersforening. Fra 2008 har kursene fått en mer formalisert ramme, først gjennom et samarbeide med Heimevernet og deretter med Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT) etter at avdelingen ble opprettet.  AOF er ansvarlig for det faglige innholdet og for gjennomføringen av kurset, mens FAKT v/Kommandanten på Kongsvinger Festning har ansvaret for alle administrative forhold.

Årets kurs ble avholdt 26. – 27. april. 31 deltakere fra HV-01, HV-02, HV-03, HV-08, HV-12, ArtBn/Brig N og noen militærhistoriske foreninger – også en svensk! Neste kurs er planlagt til 25. – 26. april 2014.

Fra CAC deltok Frode Amundsen og Atle Løvdal.