Årsmøtet

Årsmøtet.

Her kan du lese innkallingen til og referater fra Årsmøtet som avholdes i CAC.

Innkallingen blir lagt ut 30 dager før Årsmøtet skal avholdes.
Medlemmer som har saker de ønsker å melde inn, må gjøre dette til Secretairen innen 16 dager.
Styret skal ha 14 dager saksbehandlingstid før Årsmøtet for innmeldte saker.

Årsmøteberetningen / referat blir lagt ut umiddelbart etter avholdt Årsmøte.