Årsmøte vel gjennomført

Søndag 3 mars kl 18.00 ble årsmøte i CAC gjennomført. 16 stk møtte opp, og Stein Juul ledet møte med stø hånd. Tom Kristian Venger gikk av som sekretær og Hilde Mari Olsen overtok. Ole Morten Meland gikk av som Intendant, og Thor Egil Juell tok over. Frode Amundsen tok gjenvalg som kasserer.

Takk til de som møtte opp og fikk smake på Bente sine fastelavensboller, og en spesiell takk til de som går ut av styre og ledelse.