Årsmøte i Christianssand Artillerie Compagnie er satt til søndag 23 mars kl 18.00 i Flaggsalongen på Odderøya.

 

Hold av dagen !