Årsmøte i CAC vel gjennomført

Søndag 18 mars kl 18.30 ble årsmøte i CAC gjennomført i Offisersmessen på Gimlemoen.
Styret møtte en time før.
12 medlemmer møtte på denne fine søndagen.
Referatet fra årsmøte legges etterhvert ut på vår hjemmeside.

Det var 2 stk på valg, styreleder og nestleder. Styreleder Janni A. Juul tok gjenvalg, men Marius Kildedal
ønsket å tre ut av styret etter å ha sittet siden 2008 (diverse styreverv).
Daniel Hagen ble valgt til ny nestleder.

Vi takker Marius for sin tid i styret og ønsker Daniel velkommen som nestleder.

Takk til Markententeriet for servering.