Årsmøte i CAC avholdt

Mandag 18 mars ble årsmøte i CAC gjennomført i Flaggsalongen på Lasaretthøyden Odderøya. Det var 11 medlemmer tilstede. Janni Juul ble valgt til ny styreleder og resten av styre som var på valg tok gjenvalg. Styreleder Jørn Kildedal ble takket av og fikk overrakt en god flaske Mjød som takk.

Ole Morten takker av Jørn (bilde litt retusjert pga lys fra prosjektoren 🙂