Årsmøte gjennomført digitalt

Søndag 21 mars kl 18.00 ble årsmøte i CAC gjennomført digitalt via Google meet. Medlemmene hadde fått tilsendt innkalling med link til møte og papirer iht vedtektene på forhånd. Utenom styre og artilleriecollegiet, var ikke oppmøte noe å skryte av, men vi regner med at de som hadde noe på hjertet, logget seg på. Papirene var jo sendt ut på forhånd, så årsmøte gikk raskt unna.

Under valget var det noen endringer: Ole Morten Meland tar over som Compagniesjef, mens Jørn Kildedal tar over som styreleder og Intendant. Tom Kristian Venger går inn som sekretær. Fullstendig referat med valg, vedtektsenndringer mv, vil bli utsendt så snart det er klart. Vi takker de som gikk ut av styret, og ønsker nye velkommen.