Årsmøte i CAC er satt til søndag 26 mars kl 18.00 på Lasaretthøyden Odderøya.

Vanlige årsmøtesaker iht vedtekter. Innkalling sendes ut 3 uker før med vedlegg.

Styret !