Årsmøte i CAC gjennomført

Søndag 26 mars kl 18.00 ble årsmøte i CAC gjennomført. Styret ble gjenvalgt, mens i Artilleriecollegiet gikk Ole Morten Meland inn som Intendant/Tøymester etter Thor Egil Juell og Trond Borden inn som sikkerhetsoffiser. Sigrid Olsen ble takket av som leder av Marketenteriet, og Bente Meland overtok.

En stor takk til de som gikk ut av styret/art. collegiet og til de som fortsatte i styret og art. collegiet.

Protokollen blir lagt ut på vår hjemmeside i løpet av uken.