Søndag 22 mars kl 17.00, på Lasaretthøyden Odderøya, holdes årsmøte i CAC. Innkalling mv sendes iht vedtektene på mail min 3 uker før. Hold av dagen.