Årets sikkerhetskurs lør 30 april

Lørdag 30 april planlegges årets sikkerhetskurs i samarbeid med ABM, Arendal Borgerlige Militaire. Kurset blir avholdt i Arendal iht NoA sin standard (Norsk Artillerilaug). Dette gir kursbevis som er godkjent som kompetansebevis av Politidirektoratet iht ny våpenlov av juni 2021.

Hold av dagen, så vil egen invitasjon med program mv komme i god tid før.