Årets sikkerhetskurs med hele 36 deltagere

Årets sikkerhetskurs ble i år gjennomført lørdag 22 april på Kjevik. Hele 36 stk møtte, (43 var påmeldt) og fikk en teoridel før en god lunsj, og deretter praktisk drill og saluttering etter lunsj.

Takk til alle som sørget for gode forberedelser, deltagelse, gjennomføring og godt fremmøte.