Årets sikkerhetskurs gjennomført

Lørdag 27 april gjennomførte Cac sitt årlige sikkerhetskurs. Det møtte totalt 25 stk, og hele 16 var fra egen forening. Det er gledelig at våre medlemmer ser nødvendigheten av sikkerhet og prioriterer dette. Takk til Ole Morten som ordnet lokaler og stod for det meste av teorien, og takk til Bente som ordnet kaffe, kake og lunsj og takk til de som bidro på den praktiske delen, samt til de som lastet opp og ordnet materiellet dagen før sammen med Intendant.

Alle følger nøye med
Ole Morten går igjennom teorien