Åpnet Næringslivets hagefest med salutt

Tirsdag 22 august hadde Næringslivet i Krs sin årlige Hagefest med over 600 påmeldte. CAC fikk æren av å åpne hagefesten med 6 punds kanonen som ble støpt på Mandal Casting til 7 juni 2005. Takk til Jan, Ole Morten Trond og Jørn som stilte i uniform, og til Toril, Else og Oline som stilte i kjoler og serverte velkomst.

Se også bilder på: https://www.fvn.no/nyheter/okonomi/i/4oJ0WG/over-600-samlet-seg-paa-naeringsforeningens-hagefest

Salutt Næingsforeningens Hagefest (Foto Kjartan Bjelland FVN)
Servering på Næingsforeningens Hagefest (Foto Kjartan Bjelland FVN)

Over 600 påmeldte

Toril og Oline etter vel utført oppdrag